\\

SEIKO Save the Ocean ครั้งที่ 6

Last updated: 14 มี.ค. 2566  |  304 จำนวนผู้เข้าชม  | 

SEIKO Save the Ocean ครั้งที่ 6

สืบเนื่องจากนโยบายการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยของ ไซโก (ประเทศไทย) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 5 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่มาพร้อใกับโปรเจ็กต์ใหม่ภายใต้ชื่อ Seiko ‘Save the ocean, Save the forest to save our life’ โครงการดีๆ ที่ไซโก (ประเทศไทย) ได้ทำการพาสื่อมวลชนและผู้แทนจำหน่ายของ Seiko ทั่วประเทศไทย เดินทางลงสู่จังหวัดภูเก็ต และเขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ตลอดทั้ง 3 วัน

เริ่มต้นกิจกรรมในวันแรกด้วยการร่วมปลูกป่า และพายเรือเก็บขยะเพื่อรักษาทัศนียภาพ ณ คลองสังเน่ห์ หรือที่นักท่องเที่ยวมอบสมญานามว่า The Little Amazon Takuapa ซึ่งที่นี่เป็นผืนป่าขนาดเล็ก ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์  โดยพื้นที่ป่านั้นมีลักษณะเป็นป่าพรุ โดดเด่นด้วยต้นไทรที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ยืนต้นตะหง่านเป็นแลนด์มาร์ต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ด้านหน้า

โดยการทำกิจกรรม ณ คลองสังเน่ห์นี้มีการแบ่งกิจกรรมออกมาเป็น 2 ทีม คือทีมที่ 1 ทำกิจกรรมล่องเรือแคนูเพื่อชมความสมบูรณ์ของผืนป่า และเก็บขยะรักษาความสะอาดและทัศนียภาพ ซึ่งมีจุดสิ้นสุดที่แม่น้ำตะกั่วป่า ทีมที่ 2 ทำกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้พื้นที่ป่า ส่วนต้นที่ปลูกคือ ต้นจิกและต้นตีนเป็ดน้ำ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ท้องถิ่นของผืนป่านี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นในเรื่องของการปลูกป่าโดยเลือกพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ และไม่มีการนำพืชต่างถิ่นเข้ามาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นที่เดิม จากนั้นผู้ร่วมทริปได้เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านทำกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การมุงหลังคาด้วยใบจาก การทำขนมจาก และการทำมวนยาสูบจากใบจาก

ในช่วงเย็นมีการจัดงานแถลงข่าวการทำงานของโปรเจ็กต์ Save the Ocean ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 และทาง Seiko ได้ดึง Save the Forest เข้ามากด้วย เพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีแค่ท้องทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธรรมชาติที่อยู่บนพื้นดินด้วย คุณ Akira Sakairi กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซโก ประเทศไทย จำกัดได้กล่าวเปิดงาน



“ ทั้ง 2 โครงการ Save the Forest และ Save the Ocean เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Sustainable for Life หรือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ต้องขอขอบคุณลูกค้าไซโกทุกท่าน  ขอบคุณร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาไซโกทุกร้านค้า ที่ทำให้เรามีรายได้ และนำเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกา มาดำเนินโครงการดีๆแบบนี้ และสุดท้ายขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยส่งต่อข้อมูล เหล่านี้สู่สังคม”

โดยมีคุณพัทธ์สิตา สิทธิพรวัฒนากุล  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Brand Friend คนล่าสุดได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด“Sustainable for Life” เพื่อร่วมรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 โปรเจกต์ คือ Save the Ocean และ Seiko Save the Forest พร้อมกับมีตัวแทนจากทางฐานทัพเรือฯ 4 ท่านประกอบด้วย นาวาเอกสุพจน์ พุทธะพงษ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 นาวาตรีปรัชญา แสงแก้ว หัวหน้าส่วนปฏิบัติการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3  เรือเอกพูลสวัสดิ์ โสคำภา รองภาคส่วนฯ และเรือตรีอรัญ รักษาสังข์ นายทหารตรวจสอบเต่าทะเล เข้ามาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เต่าทะเลที่กองทัพเรือเข้าไปมีส่วนร่วม ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลที่จะมีขึ้นในวันสุดท้ายของกิจกรรม

กิจกรรมในวันที่ 2 เป็นการพาผู้สื่อข่าวและผู้แทนจำหน่ายฯ ล่องเรือไปยังเกาะนาคาน้อย เพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติทางท้องทะเล พร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่อง SDGs หรือ Sustainability Development Goals ทั้ง 17 ของสหประชาชาติ

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่ยั่งยืน
3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
12. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
13. ปฎิบัติการอย่างเร่งด่วยเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Seiko Brand Friends คนล่าสุดได้อธิบายถึง SDGs ทั้ง 17 หัวข้อ ดังกล่าว ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการใช้ชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มีมิติในด้านต่างๆ และเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนา ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอบย่างเสมอภาค และเท่าทเยม ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน 


และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานหรือดำเนินชีวิตเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสได้เรียนการดำน้ำแบบ Snorkeling อย่างปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน EEC เพื่อชื่นชมความงาม และความอุดมสมบูรณ์บริเวณเกาะไข่ (นอก) รวมถึงสิ่งที่มนุษย์ได้ทิ้งไว้ ซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลอย่างหนึ่ง เช่น อวนจับปลาที่ติดกับโขดหินหรือ ปะการังแล้วนำขึ้นบกไม่ได้ ก็จะทิ้งเป็นขยะในทะเลต่อไป เป็นต้น

ในวันสุดท้ายของกิจกรรม ได้เดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงาเพื่อเยี่ยมชมและส่งมอบศาลาอนุบาลเต่าทะเล รวมถึงอ่างอนุบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอนุบาลเต่า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 126,500 บาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวนำมาจากรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาในคอลเลกชัน Save the ocean โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบจากคุณ Akira Sakairi กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) หลังจากจบพิธีการส่งมอบศาลาอนุบาลเต่าทะเลแล้ว ท่านวิทยากรของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฯ ก็ได้นำชมพื้นที่ในส่วนต่างๆ และเล่าถึงรายละเอียดถึงสถานการณ์ของเต่าทะเลในท้องทะเลไทย ซึ่งบางสายพันธุ์อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะเต่ามะเฟือง ก่อนที่จะมีการมอบนาฬิกาแขวน Seiko จำนวน 10 เรือน ให้กับวิทยากรของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฯ และปิดท้ายด้วยการปล่อยลูกเต่าทะเลที่มีอายุพร้อมที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยคุณ Akira Sakairi และตัวแทนผู้จำหน่ายนาฬิกา Seiko ได้ร่วมกันปล่อยลูกเต่าทะเลทั้ง 10 ตัวลงสู่ทะเล เป็นการปิดกิจกรรม Save the Ocean ครั้งที่ 6 อย่างสวยงาม

ทาง Seiko ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงถึงกัน หรือที่เรียกกันว่า Sustainable For Life โดยที่ผ่านมา บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) ก็ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายหลายโปรเจ็กต์ โดยได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน และองค์กร สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนซื้อนาฬิกามีความสุข คือการได้มากกว่าการครอบครองนาฬิกาคุณภาพสูง แต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ หรือตอบแทนบางสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคมไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ซื้อนาฬิกากลุ่มดำน้ำของ Seiko Prospex จะมีการหักรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าพวกคุณคือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนงานอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองไทยให้คงอยู่คู่โลกใบนี้ตราบนานเท่านาน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้