ROLEX - โครงการ Rolex Perpetual Arts Initiative

Last updated: 19 มิ.ย. 2566  |  502 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ROLEX - โครงการ Rolex Perpetual Arts Initiative

เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ Rolex ได้ร่วมมือกับศิลปินที่เปี่ยมความสามารถมาก ที่สุดในโลกและสถาบันทางวัฒนธรรมชั้นนําหลายแห่ง เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและช่วยสืบสานมรดกทางศิลปะ ตลอดจนสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ด้วยโครงการ Rolex Perpetual Arts Initiative ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผลงานศิลปะอันกว้างขวางที่ครอบคลุมไปถึงดนตรี สถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ และโครงการให้คําปรึกษา Rolex ยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นระยะยาวของแบรนด์ต่อวัฒนธรรมระดับโลกต่อไป และด้วยความพยายามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด Rolex สนับสนุนความเป็นเลิศทางศิลปะ และช่วยส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนรุ่นใหม่ นํามาซึ่งการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมทั่วโลก

ความสําเร็จเป็นทั้งมรดกทางศิลปะที่กําลังเติบโตและเป็นโอกาสในการหวนนึกถึงอดีต

Rolex ยกย่องและสนับสนุนชุมชนศิลปะที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาวิชา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Perpetual Arts Initiative ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นเลิศด้านศิลปะทั่วโลก ด้วยการอุทิศตนอย่างยาวนานเพื่อให้มรดกทางศิลปะของโลกนั้นถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยข้ามขีดจํากัดของเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสาขาวิชาต่าง ๆ และช่วยให้เยาวชนผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์เติบโตในสาขาวิชาของตน Rolex ได้ริเริ่ม Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative โครงการให้คําปรึกษาที่ฉลองครบรอบ 20 ปี โดยเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อเทียบกับโครงการศิลปะองค์กรอื่นๆ ทั้งในเรื่องของขอบเขตและขนาดและ สะท้อนความจริงที่ว่ากว่า 100 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ได้ถ่ายทอดทักษะของช่างทํานาฬิกาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น โดยผู้เรียนแต่ละคนล้วนได้รับองค์ความรู้จากผู้ถ่ายทอดวิชารุ่นก่อนหน้ากันทั้งสิ้น

รำลึกถึงสองทศวรรษของการให้คำปรึกษา

เพื่อระลึกถึงความสําเร็จของโครงการที่เป็นตัวอย่างการสนับสนุนด้านศิลปะในระดับสูงสุดขององค์กร และมีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมความเป็นเลิศและอนาคตของศิลปะ Rolex กําลังรวบรวมศิลปินผู้เปี่ยมความสามารถและเป็นที่นับหน้าถือตามากที่สุดในโลกที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้สําหรับเทศกาลศิลปะ (Arts Festival) ในกรุงเอเธนส์

หลังจากที่ได้จัดงาน Arts Weekends ในนิวยอร์กซิตี้ ลอนดอน เวนิส เม็กซิโกซิตี้ เบอร์ลิน เคปทาวน์ และบรูคลินแล้ว Rolex ได้เลือกกรุงเอเธนส์ เมืองโบราณที่เปี่ยมไปด้วยศิลปะอันรุ่งเรืองเมื่อหลายศตวรรษก่อน และยังคงอยู่ในระดับแถวหน้าในปัจจุบัน สําหรับการจัดงาน Arts Weekends ในครั้งนี้

งาน Rolex Arts Festival ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้มองย้อนไปถึงความสําเร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่หาได้ยากสําหรับสาธารณชนที่จะได้สัมผัสการแลกเปลี่ยนทางศิลปะอันยอดเยี่ยมระหว่างศิลปินหลายสิบคนที่เข้าร่วม รวมถึงประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนบุคคลที่อยู่เหนือกาลเวลา อันเป็นพื้นฐานของโครงการนี้

เทศกาลดังกล่าวนําเสนอศิลปินระดับนานาชาติที่มีความโดดเด่นผู้ซึ่งได้พัฒนาผลงานของตนด้วยการสนับสนุนของ Rolex โดยการสนับสนุนศิลปินแต่ละคนเป็นส่วนสําคัญของมรดกของแบรนด์และความมุ่งมั่นอันยาวนานต่อศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก และมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าศิลปะคือความต่อเนื่อง การสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน และศิลปินทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าทั้งสิ้น

Gilberto Gil, Robert Lepage, Colm Tóibín, Crystal Pite, Julie Taymor, Kazuyo Sejima และ Sir David Chipperfield เป็นศิลปินเพียงไม่กี่คนจากศิลปินกว่า 20 ชีวิตที่สละเวลาของดน เพื่อมีส่วนร่วมในโครงการและปรากฏตัวที่งานในกรุงเอเธนส์ครั้งนี้

โครงการศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์

โครงการ Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative ที่ได้ดําเนินมากว่าสองทศวรรษ มอบโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ที่มีพรสวรรค์ ได้มีโอกาสทํางานแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เป็นตํานานที่มีชีวิต) ในสาขาของตนเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยตั้งแต่ริเริ่มโครงการ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมในโครงการนี้จํานวน 1,350 คนจาก 120 ประเทศ จนถึงปัจจุบันศิลปินจํานวนทั้งสิ้น 63 คนทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือ Mentor และได้เลือกศิลปินรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมความสามารถ หรือ Protégé จํานวน 63 คนจาก 41 ประเทศ ทั้งนี้ Rolex มองว่าการพัฒนาของชุมชนสร้างสรรค์ระดับโลกนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการ

ทุกสาขาวิชาที่รวมอยู่ในโครงการให้ค้าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การเต้น ภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรี การละคร หรือทัศนศิลป์ จะได้รับการนําาเสนอในกรุงเอเธนส์ โดยสุดยอดของโลกศิลปะ พร้อมศิลปินระดับโลก หรือ Mentor ที่ให้คําปรึกษากับอดีต Protégé ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า 'Rolex Arts Fellow' เพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรดาศิลปินรุ่นใหม่ได้รับประโยชน์อย่างไรภายใต้การดูแลของศิลปินรุ่นก่อนหน้า

ผลลัพธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อเหล่า Protégé นั้นไม่ธรรมดา โดยหลายคนได้กลายเป็นผู้นําทางศิลปะ ตั้งแต่ Lara Foot ที่ได้เป็นซีอีโอและผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์ของ Baxter Theatre ในเคปทาวน์ ไปจนถึง Tracy K. Smith อดีตรัตนกวีแห่งสหรัฐอเมริกา และ Myles Thatcher นักออกแบบท่าเต้นชาวอเมริกัน ที่ออกแบบท่าเต้นให้กับคณะบัลเลต์ชื่อดังระดับโลกในแบบฉบับของตนที่สร้างความประทับใจให้กับวัฒนธรรมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่า Mentor ก็ได้รับพลังและกําลังใจจาก Protégé ของตนเช่นกัน ส่งผลให้ชุมชนศิลปินนานาชาติได้รับประโยชน์จากโครงการ และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทุกด้านทั่วโลกตลอด 20 ปีที่ผ่านมา “ผมคงไม่คิดที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ถ้าผมไม่ได้คาดหวังที่จะเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ ครูที่ดีมักจะได้เรียนรู้จากผู้เรียนอยู่เสมอ” David Hockney ที่ปรึกษาด้านทัศนศิลป์ปี 2004-2005 กล่าว

นอกจากนี้ ความร่วมมือในหลากหลายสาขาวิชาได้เกิดขึ้นในหมู่ Protégé ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและแรงท้าทายจากเพื่อนๆ ในแขนงศิลปะที่แตกต่างกันออกไป และเพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว Rolex จึงได้สร้างกองทุนความร่วมมือพิเศษเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนโครงการข้ามสาขาวิชาเหล่านี้

งาน Rolex Arts Festival ยกย่องโครงการให้คําปรึกษาของ Rolex

นับเป็นครั้งแรกที่ Rolex จัดงานเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงช่วงก่อนเทศกาลตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 25 พฤษภาคม และช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 28 พฤษภาคม โดยทั้งสองงานได้นําเสนอศิลปินระดับนานาชาติรุ่นใหม่ที่โดดเด่น ผู้ซึ่งได้พัฒนาผลงานของตนด้วยการสนับสนุนจาก Rolex และเป็นการยกย่องโครงการ ให้คําปรึกษาเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี

โดยงานสี่วันก่อนช่วงเทศกาล ซึ่งอุทิศให้กับนักเรียนชาวกรีกและผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่เป็นหลัก เป็นการรวมตัวของศิลปินนานาชาติและศิลปินกรีก เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในที่สาธารณะ ทําเวิร์กช็อป มาสเตอร์คลาส และแสดงดนตรี ในช่วงเวลานี้ ชาวเอเธนส์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะและงานระดับมืออาชีพฟรี 1.2 งาน ซึ่งจัดโดยผู้นําในชุมชนศิลปะท้องถิ่นพร้อมกับเหล่า Mentor และ Protégé ของ Rolex และที่สําคัญ ผู้คนจะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของการเฉลิมฉลองโครงการให้คำปรึกษานี้ได้อย่างแท้จริง

โดยตลอดทั้งสัปดาห์ Mentor และ Protégé ของ Rolex จํานวน 80 คนจะประจําที่จุดต่าง ๆ อย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นเวที แกลเลอรี หรือพื้นที่สาธารณะของสถาบันพันธมิตร 9 แห่ง และสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเอเธนส์ พร้อมการแสดง กิจกรรม และการพูดคุย 30 รายการที่เน้นไปที่ประเด็นหลักของโครงการ นั่นคือ ความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของการแบ่งปันมรดกทางศิลปะที่กําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ที่เหล่า Protégé ได้สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก

ตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ด้านการแสดง นิทรรศการ การอ่าน การฉาย ภาพยนตร์ การติดตั้งการแสดงผลงานศิลปะ และการอภิปรายแบบสหสาขาวิชา ที่จะจัดขึ้น ในเทศกาล Rolex Arts Festival นั้น ได้แก่

สถาปัตยกรรม
- นิทรรศการความร่วมมือระหว่าง Protégé ของ Rolex ด้านสถาปัตยกรรมของทั้งห้าศิลปิน ได้แก่ Sahel Athiyari, Gloria Cabral, Mariam Issoufou Kamara, Simon Kretz และ Yang Zhao ผู้ซึ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับอาคารหรือโครงการที่เพื่อนๆ เลือกและนําผู้ชมท่อง โลกกว้าง ตั้งแต่ประเทศจีนไปจนถึงจอร์แดน และไนเจอร์ ผ่านสวิตเซอร์แลนด์และปารากวัย

การเต้น
- Protégé ด้านการเต้น Khoudia Touré จะนําเสนอผลงานชิ้นล่าสุดของเธอ ORO ร่วมกับศิลปินท้องถิ่นที่มอบชีวิตใหม่ให้กับการสร้างสรรค์
- เหล่า Protégé ด้านการเต้น Eduardo Fukushima และ Myles Thatcher จะนําเสนอผลงานการแสดงสองเรื่องล่าสุดของพวกเขา

ภาพยนตร์
- การฉายภาพยนตร์กลางแจ้งในยามค่ําคืนเป็นโอกาสอันพิเศษในการรับชมมุมมองต่างๆ ด้านภาพยนตร์ทั่วโลก Protégé อย่าง Kyle Bell, Annemarie Jacir, Josue Méndez, Celina Murga, Agustina San Martín, Tom Shoval Chaitanya Tamhane นําเสนอภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์ที่ตัดตอนมาจากผลงานล่าสุดของพวกเขา ผู้สร้างภาพยนตร์แต่ละคนจะแนะนําภาพยนตร์ที่ตนเลือก โดยมีผู้กํากับและอดีตที่ปรึกษาด้านภาพยนตร์ Mira Nair เป็นพิธีกรในช่วงเย็น

วรรณกรรม
- นักเขียนชาวบัลแกเรีย Miroslav Penkov จะแนะนํารายชื่อนักเขียนนานาชาติที่นําเสนอโครงการวรรณกรรมดิจิทัล A Word in Your Ear ซึ่งจัดแสดงผลงานของนักเขียน วรรณกรรมทั้ง 8 คน ได้แก่ Naomi Alderman, Antonio García Angel, Edem Awumey, Colin Barrett, Julián Fuks, Julia Leigh, Miroslav Penkov a Tracy K. Smith

ดนตรี
- Protégé ด้านดนตรี Pauchi Sasaki จะเปิดตัว ARTEMIS: Fountain คณะกรรมการของ 11 Rolex Arts Festival Dancing Fountains, Canal of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center โดยสมาชิกทั้ง 30 คนของนักร้องประสานเสียงชาวกรีก CHÓRES จะเข้าร่วมในงานนี้ด้วย
- สาธารณชนจะได้รับเชิญให้สัมผัสประสบการณ์การติดตั้งระบบเสียงโดยนักดนตรีและนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลีย Ben Frost Protégé ด้านดนตรี โดยผู้เข้าชมจะถูกล้อมรอบไปด้วยเสียงที่ดังกระหึ่มจากลําโพงมากกว่า 30 ตัวที่แขวนอยู่เหนือศีรษะ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษสําหรับห้องโถง Alexandra Trianti Hall ของโถงจัดแสดงคอนเสิร์ต Megaron
- คอนเสิร์ตปิดงานนําโดย Protégé ด้านดนตรีอย่าง Dina Elwedidi, Aurelio Martínez และ Marcus Gilmore นําทีมแสดงโดยคณะชาวอียิปต์ ฮอนดูรัส/การฟูนา และอเมริกัน ของพวกเขา นอกจากนี้ Gilberto Gil นักร้องและนักแต่งเพลงชาวบราซิลระดับตํานาน ผู้ เป็นที่ปรึกษาของ Dina Elwedidi ในโครงการให้คําปรึกษาของ Rolex ยังจะเข้าร่วมงาน ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วย

การละคร
- Protégé ด้านการละคร Whitney White จะแสดงผลงาน Unpathed Waters, Undreamed Shores ของเธอ โดยเป็นการผสมผสานคําพูดของ William Shakespeare เข้ากับข้อความและดนตรีของเธอเอง ในการสํารวจการอพยพ การข้ามพรมแดน และความสัมพันธ์ของมนุษย์อันคาดไม่ถึง
- เช่นเดียวกับ Sebastián Solórzano Rodríguez Protégé ด้านการละครจะนําเสนอการ แสดงสดจากผลงานเดี่ยวของเขา [+] v.0.8 : Bolero โดยเพียงใช้แสง เงาและเสียงของลมหายใจเท่านั้น อันเป็นการสร้างบรรยากาศที่น่าทึ่งรายล้อมผู้ชมในงาน

ทัศนศิลป์
- นิทรรศการ 20-years of mentoring นําเสนอผลงานล่าสุดของเหล่า Protégé ด้าน ทัศนศิลป์ทั้ง 8 คน ได้แก่ Sammy Baloji, Alejandro Cesarco, Masanori Handa, Nicholas Hlobo, Mateo López, Thao Nguyen Phan, Camila Rodríguez Triana a Matthias Weischer


การแสดงผลงานศิลปะ การแสดงและการพูดคุย

ตลอดงาน Rolex Arts Festival ผู้เข้าชมจะได้รับเชิญให้สัมผัสผลงานการแสดงผลงานศิลปะ และการแสดงที่เหล่า Protégé ของ Rolex ได้สร้างสรรค์ขึ้น รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบรรดาศิลปินรุ่นใหม่

 • Protégé ด้านภาพยนตร์ Annemarie Jacir และ Colin Barrett Protégé ด้านวรรณกรรม ได้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานด้านศิลปะผ่านโครงการให้คําปรึกษาของ Rolex ทั้งคู่พูดคุยเกี่ยวกับโครงการภาพยนตร์ที่พวกเขากําลังสร้างอยู่ โดยมี Colm Tóibin ผู้เป็น Mentor ของ Rolex มาร่วมวงสนทนา
  - Protégé ด้านการละคร Maya Zbib Lee Serle Protégé ด้านการเต้นและ Mateo López Protégé ด้านทัศนศิลป์ ผู้ซึ่งกลายเป็นเพื่อนร่วมงานทางศิลปะผ่านโครงการให้คําปรึกษาของ Rolex จะนําเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา Listening to Walls Wear Off their Colour ภายในงาน
  - Creative Alchemy ซึ่งเป็น Protégé จากหลากหลายสาขาวิชาในโครงการให้คําปรึกษาของ Rolex และที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น Carrie Mae Weems, Zakir Hussain หรือ Vasco Mendonça จะเข้าร่วมในการอภิปรายที่กว้างขวางเกี่ยวกับคุณสมบัติที่อาจเข้าใจยาก ซึ่งจุดประกายความสัมพันธ์อันสร้างสรรค์ และนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลและ แรงบันดาลใจที่สวนกระแส
  - Julie Taymor ผู้กํากับละครเวที และ Bernardine Evaristo นักเขียน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ Rolex และ Dimitris Papaioannou ผู้กํากับและนักออกแบบท่าเต้นชาวกรีก จะแบ่งปันภาพสะท้อนและความทรงจําของผู้ที่เคยชี้แนะ ผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนพวกเขาตลอดระยะเวลาการทํางาน โดยการสนทนาครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตทางศิลปะและวิธีที่พวกเขาได้แบ่งปันองค์ความรู้กับศิลปินหน้าใหม่
  - Protégé ด้านการละคร Lara Foot, Protégé ด้านทัศนศิลป์ Sammy Baloji และ Sang Jijia และ Protégé ด้านการเต้น Junaid Jemal Sendi จะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบ ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาในระดับที่กว้างขึ้น ตลอดจนวิธีที่ความมุ่งมั่นของบุคคลเหล่านี้ได้สะท้อนออกมานอกเหนือจากตัวผลงาน
  - การแสดงผลงานศิลปะ: Dream Wall โดย Selina Cartmell นําเสนอกระดานดําที่ผู้เข้าชม สามารถจารึกความฝันของตนได้ Los Tiempos โดย Federico León นําเสนอเพลงย้อนยุคจากผลงานของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยบรรเลงด้วยเปียโนที่เขาเป็นผู้เล่นเอง Repetition Compulsion โดย Jason Akira Somma Protégé ด้านการเต้นเป็นกระจกแสนสนุกแบบดิจิทัล ที่บิดเบือนภาพของผู้คนอย่างน่ามหัศจรรย์เมื่อทําการเคลื่อนไหวหรือเต้นในที่โล่ง Museum of Fiction โดย Protégé ด้านการละคร Matias Umpierrez ประกอบด้วยกล่องไฟฉายภาพหลายกล่อง ที่ทําให้หวนนึกถึงการแสดงหลากสาขาของเขา และละครเวทีเรื่อง Macbeth จากมุมมองต่าง ๆ ในยุคหลังเผด็จการในสเปน

ผลลัพธ์ของโครงการ ประสบการณ์แห่งชีวิต

เหล่า Protégé ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าโครงการให้คำปรึกษานั้นได้มอบทั้งคำแนะนำเชิงปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึก โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเขามองว่าโครงการนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาด้วยประสบการณ์ของการเป็นผู้รับคำปรึกษา โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจ มีโปรไฟล์ระดับสากล และการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในด้านศิลปะ ด้วยเหตุนี้ โครงการ Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative จึงส่งผลลัพธ์ต่อศิลปะและวัฒนธรรมทั่วโลก
หลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสสำหรับการทางานร่วมกันและแรงบันดาลใจที่ Rolex มอบให้ โดยกล่าวถึงวิธีที่สายสัมพันธ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแนวปฏิบัติของพวกเขา รวมถึงเปลี่ยนพวกเขาในฐานะบุคคลและเส้นทางอาชีพของตน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งาน Rolex Arts Festival มักถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความทุ่มเทของบริษัทในการสร้างเครือข่ายที่สำคัญสำหรับเหล่า Mentor และ Protégé เนื่องจากพวกเขาได้พบเจอกับเพื่อนศิลปินที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการมีส่วนร่วมอันยิ่งใหญ่ที่สุดของ Rolex ผ่านโครงการให้คำปรึกษานี้ เป็นวิธีที่แบรนด์บ่มเพาะและลงทุนในการสร้างชุมชนศิลปะหลากหลายอายุทั่วโลก

โดยรวมแล้ว มรดกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีของโครงการ Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทในพลังอันยิ่งใหญ่ของการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนบุคคลที่อยู่เหนือกาลเวลา

เกี่ยวกับ Rolex Mentor and Protege Arts Initiative

โครงการ Rolex Mentor and Protege Arts Initiative ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะจากรุ่นสู่รุ่น และตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าศิลปะคือความต่อเนื่อง การสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน และศิลปินทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าทั้งสิ้น เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของ Rolex ในการส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคล ศิลปินรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมความสามารถ หรือ Protégé จะได้รับโอกาสอันหาได้ ยากในการใช้เวลาที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก หรือ Mentor ในสาขาเฉพาะของพวกเขาแบบตัวต่อตัว ในปัจจุบันโครงการดังกล่าว ครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การเต้น ภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรี การละคร และทัศนศิลป์ นอกจากนี้ ยังมีการให้คําปรึกษาในสาขาอื่นอย่าง "ศิลปะทั่วไป" หรือ Open Category อีกด้วย โดยโครงการให้คําปรึกษาเหล่านี้จัดกลุ่มตามช่วงเวลาสลับกันตามสาขาวิชาต่างๆ

เหล่า Mentor ที่ได้สละเวลาถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถอันยิ่งใหญ่ และเป็นหนึ่งในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั้น ได้แก่ Sir David Adjaye, El Anatsui, Margaret Atwood, John Baldessari (ผู้ล่วงลับ), Tahar Ben Jelloun, Trisha Brown (ผู้ล่วงลับ), Patrice Chéreau (ผู้ล่วงลับ), Sir David Chipperfield, Mia Couto, Alfonso Cuarón, Sir Colin Davis (ผู้ล่วงลับ), Anne Teresa De Keersmaeker, Olafur Eliasson, Brian Eno, Hans Magnus Enzensberger (ผู้ล่วงลับ), Bernardine Evaristo, William Forsythe, Stephen Frears, Gilberto Gil, Philip Glass, Alejandro G. Inárritu, Sir Peter Hall (ผู้ล่วงลับ), David Hockney, Rebecca Horn, Zakir Hussain, Jia Zhang- Ke, Joan Jonas, Sir Anish Kapoor, William Kentridge, Jiří Kylián, Anne Lacaton, Robert Lepage, Lin Hwai-min, Phyllida Lloyd, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Toni Morrison (ผู้ล่วงลับ), Walter Murch, Ohad Naharin, Mira Nair, Youssou N'Dour, Jessye Norman (ผู้ล่วงลับ), Michael Ondaatje, Crystal Pite, Alexei Ratmansky, Dianne Reeves, Kaija Saariaho, Martin Scorsese, Kazuyo Sejima, Peter Sellars, Álvaro Siza, Wole Soyinka, Julie Taymor, Saburo Teshigawara, Jennifer Tipton, Colm Tóibín, Kate Valk, Mario Vargas Llosa, Carrie Mae Weems, Robert Wilson, Zhang Yimou, Pinchas Zukerman และ Peter Zumthor

เกี่ยวกับ ROLEX

กิตติศัพท์ด้านคุณภาพและความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้น Rolex เป็นผู้ผลิตนาฬิกาแบบบูรณาการอย่างอิสระจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ซึ่งแบรนด์มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเชี่ยวชาญและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ ความหรูหรามีระดับ และคุณค่าอันทรงเกียรติ กลไกนาฬิกา Oyster Perpetual และ Perpetual ได้รับการรับรองจาก COSC อีกทั้งได้รับการทดสอบภายในองค์กรเพื่อรับรองด้านความเที่ยงตรง สมรรถนะ และความน่าเชื่อถือ การรับรองสถานะ Superlative Chronometer สามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ซีลสีเขียว เพื่อเป็นการรับประกันว่านาฬิกาแต่ละเรือนผ่านการทดสอบเฉพาะ โดย Rolex ภายในห้องปฏิบัติการของแบรนด์ตามเกณฑ์อันเข้มงวดที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกอยู่เป็นระยะ คําว่า “Perpetual” ที่ปรากฏอยู่บน นาฬิกา Rolex Oyster ทุกเรือนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่คําที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกา หากแต่หมายถึงปรัชญาที่หล่อหลอมวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน

Hans Wilsdorf ผู้ก่อตั้งบริษัทได้บ่มเพาะแนวคิดของความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ และเป็นจุดกําเนิดของนวัตกรรมการผลิตนาฬิกาที่สําคัญของ Rolex อีกมากมาย อาทิ รุ่น Oyster นาฬิกาข้อมือรุ่นแรกของโลกที่กันน้ำได้ ซึ่ง เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 1926 และกลไกไขลานอัตโนมัติ Perpetual rotor ที่ Rolex คิดค้นขึ้นในปี 1931 ทั้งนี้ Rolex ได้จดสิทธิบัตรมาแล้วกว่า 600 ฉบับตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของแบรนด์ ที่โรงงานทั้งสี่แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ แบรนด์ได้ออกแบบ พัฒนา และ ผลิตชิ้นส่วนสําคัญของนาฬิกาเอง นับตั้งแต่การหล่อส่วนทองอัลลอย การประกอบกลไก การ ประดิษฐ์ด้วยฝีมือเชิงช่าง การประกอบตัวเรือน และการเก็บรายละเอียดของกลไก ตัวเรือน หน้าปัด และสายนาฬิกา นอกจากนี้ Rolex ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กีฬา การสำรวจ ตลอดจนบุคคลผู้ทุ่มเทในการแสวงหาแนวทาง เพื่ออนุรักษ์โลกใบนี้อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้