\\

Oris Lake Baikal Limited Edition

Last updated: 4 ก.พ. 2563  |  1290 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Oris Lake Baikal Limited Edition

ปัญหาที่ลึกยิ่งขึ้น

พันธกิจของโอริสในการปกป้องและอนุรักษ์น้ำได้เคลื่อนสู่ไซบีเรีย และแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของโลก ‘ทะเลสาบ    ไบคาล’

ถึงแม้ว่าโลกจะเจริญรุดหน้าไปขนาดไหน บทบาทสำคัญของน้ำไม่เคยถูกทำให้ประจักษ์ขึ้น  ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของโลกประสบกับความทุกข์จากภัยแล้งและไฟป่า บ้างก็ถูกทำลายจากน้ำท่วมขัง แต่จากรายงานร่วมขององค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟเมื่อปีที่ผ่านมา ระบุว่าประชากรกว่า 785 ล้านคนยังขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดในพื้นที่ใกล้เคียงเขตที่อยู่อาศัย

ที่โอริส เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่ร่วมกันในการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ และดูแลรักษาโลกของเรา และสภาพอากาศของเรา เราอยู่ในพันธกิจที่จะนำมาซึ่ง ‘การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น’ โดยการทำงานร่วมกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และหน่วยงานอนุรักษ์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นในเรื่องน้ำ มหาสมุทร และสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ เราเชื่อว่าถ้าเราไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งอาจจะสายไปแล้ว แต่ถ้าด้วยความร่วมมือกันเราสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้จริง


ด้วยแนวคิดนี้ โอริสมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอประดิษฐกรรมเรือนเวลา Oris Lake Baikal Limited Edition รังสรรค์ขึ้นบนตัวเรือนนาฬิกาดำน้ำประสิทธิภาพสูงของโอริส รุ่น Aquis ด้วยความร่วมมือกับ Lake Baikal Foundation (มูลนิธิ เลค ไบคาล) โดยรายได้จากการจำหน่ายเพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทะเลสาบไบคาล Point No.1 (พอยต์ นัมเบอร์ วัน) ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา ของ Irkutsk State University (มหาวิทยาลัยอีร์คุตสก์ สเตท) ที่ติดตามสภาพแวดล้อมของน้ำมาอย่างยาวนานที่สุด และลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง Point No.1 ก็ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธินี้

ทะเลสาบไบคาลของไซบีเรีย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอายุถึง 25 ล้านปีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีปริมาณน้ำจืดในทะเลสาบคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกที่ระดับ 1,642 เมตร มีแม่น้ำ 300 สายที่ไหลลงสู่ทะเลสาบแห่งนี้ และเป็นที่อยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ประจำถิ่นนับหมื่นสายพันธุ์ แต่ทว่ามันกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากมลภาวะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ

‘น้ำเป็นทรัพยากรแห่งชีวิต’ กล่าวโดย Rolf Studer (รอล์ฟ สตูเดอร์) เจ้าหน้าที่บริหารร่วมระดับสูงของโอริส ‘เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์น้ำไว้เพื่อคนรุ่นหลังในอนาคต และในฐานะที่เราเองก็เป็นพลเมืองของโลกที่ต้องมีความรับผิดชอบ เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในทุกๆปีเราจึงค้นหาองค์กรผู้บุกเบิกที่มีแนวความคิดเดียวกัน และทำงานเพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำของโลก

‘เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ Lake Baikal Foundation และให้การสนับสนุนโครงการ ‘Point No.1’ ที่สานต่องานวิจัยที่มีความสำคัญ และสร้างการตระหนักรู้ถึงมลภาวะและความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาความสะอาดของน้ำ’


ชี้ให้เห็นประเด็น

‘Point No.1’ เป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่คอยเฝ้าติดตามน้ำจืดของทะเลสาบไบคาลมาเป็นระยะเวลาถึง 75 ปี ซึ่งงานที่มีความสำคัญนี้จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

มันเป็นแหล่งที่มาของการให้กำลังใจ ที่แม้ว่าการเมืองในศตวรรษที่ 20 จะมีทั้งช่วงขึ้นและลงก็ตาม แต่ ‘Point No.1’ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีฐานอยู่ที่ทะเลสาบไบคาล ก็ยังคงดำเนินงานต่อไป มันยังคงอยู่รอดจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซีย การล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการก่อตั้งสหพันธรัฐรัสเซียขึ้นใหม่ และไม่กล่าวรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศตร์อีกนับไม่ถ้วน    

‘Point No.1’ ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 และเป็นที่ยอมรับในฐานะโครงการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมของน้ำ ที่ยาวนานที่สุด และลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลากว่า 75 ปีที่ยังสานต่อการดำเนินงานต่อไป เพื่อต่อลมหายใจแห่งความหวังสำหรับอนาคตของทะเลสาบไบคาล

 

ตลอดทั้งปี ทีมนักวิทยาศาสตร์เจ็ดคนทำงานอยู่ที่ ‘Point No.1’ การทำงานจะเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างจากน้ำในช่วงฤดูร้อน และจากน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว สภาวะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วขึ้นอยู่กับฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยที่ทะเลสาบไบคาล อยู่ที่ -21°C ในฤดูหนาว ไปจนถึง 11°C ในฤดูร้อน

ตัวอย่างน้ำเหล่านี้จะถูกนำไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยที่ต้องผ่านการคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการ นักวิทยาศาตร์จะจำแนกแพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช จากนั้นทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จากจุดนี้พวกเขาจะสังเกตการณ์รูปแบบที่จะช่วยติดตามความสมบูรณ์ของทะเลสาบ

 


มันเป็นงานที่สำคัญ แต่ทว่าโครงการนี้อยู่ในภาวะที่ใกล้จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากการขาดเงินทุนสนับสนุน หนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการก็คือ Lake Baikal Foundation ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ของโอริส

รายได้จากการจำหน่ายนาฬิการุ่น Oris Lake Baikal Limited Edition จะมอบเป็นทุนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วิจัย นาฬิกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังในพันธกิจของบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลอิสระ จะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างแท้จริง ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัด 1,999 เรือน เพื่อระลึกถึงปีที่รัสเซียได้ออกกฏหมายไบคาลเพื่อคุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้

‘เราภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ และช่วยให้การดำเนินงานของ ‘Point No.1’ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบในระยะยาว’ กล่าวโดย Rolf Studer เจ้าหน้าที่บริหารร่วมระดับสูงของโอริส ‘ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมของเรา’


เจาะลึกข้อมูล 


Anastasia Tsvetkova (อนาสตาเซีย ทเสว็ตโควา) เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Lake Baikal Foundation อธิบายถึงภารกิจของ ‘Point No.1’ และผลจากความร่วมมือกับโอริส

‘Point No.1’ คืออะไร?

‘Point No.1’ เป็นชื่อย่อของสถานีทางทะเล หมายเลข 1 (Pelagic Station No. 1) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบไบคาล ไม่ไกลจากสถานีทางชีววิทยา ของสถาบันชีววิทยาแห่ง Irkutsk State University (มหาวิทยาลัย อีร์คุตสก์ สเตท) ‘Point No.1’ ยังเป็นชื่อของโครงการเฝ้าติดตามทางนิเวศวิทยาระยะยาวของทะเลสาบไบคาล ที่เริ่มขึ้นในปี 1945

ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด และเพราะเหตุใด?

โปรแกรมการติดตาม เริ่มขึ้นโดย ศาสตราจารย์ มิคาอิล โคคอฟ (Mikhail Kozhov) นักวิจัยทะเลสาบไบคาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเวลานานก่อนที่คำว่า ‘การเฝ้าติดตามทางนิเวศ’ จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย จุดมุ่งหมายหลักคือการเฝ้าสังเกตระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะของทะเลสาบ และเพื่อป้องกัน และตอบสนองต่อความท้าทายและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางสังคม โดยการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เป้าหมายอีกประการคือเพื่อการศึกษาปลาโอมุลของทะเลสาบ และเพิ่มการเจริญพันธุ์ของพวกมัน ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะและมีคุณค่าสูงเพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

มีคนทำงานที่นั่นกี่คน?

ปัจจุบัน มีเจ็ดคนที่ทำโครงการนี้ : เป็นผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการวิจัย 4 คน และอีกสามคนทำงานบนเรือเพื่อทำการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อสานต่อการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ เราต้องการผู้เชี่ยวชาญ 15 คนเพื่อทำงานในโครงการนี้   

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการอย่างไร?

ปัจจุบันโครงการดำเนินงานโดยสถาบันชีววิทยาแห่ง Irkutsk State University ซึ่งระดมทุนได้ 2.5 ล้านรูเบิ้ลทุกปี แต่เราต้องการ 15 ล้านเพื่อให้งานเดินหน้าต่อ แต่นั่นไม่ใช่เพียงภัยคุกคามเดียวต่อการปิดตัวเท่านั้น แต่เรายังขาดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถมาสานงานต่อได้  

อะไรคือสิ่งที่ ‘Point No.1’ เฝ้าสังเกต?

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการ ‘Point No.1’ กำลังเฝ้าสังเกตการณ์เรื่องอุณหภูมิของน้ำ ความใสของน้ำ องค์ประกอบและจำนวนแพลงก์ตอนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Lake Baikal Foundation ยังให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำอื่นๆอีกหลายโครงการ หรือการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้เราศึกษาจุลชีพของทะเลสาบไบคาลและศักยภาพที่จะพัฒนาได้   

 

‘Point No.1’ ได้เคยบุกเบิกการค้นพบในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือไม่?

แน่นอน มีมากมายที่จะลิสต์ออกมา ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว การผันแปรในรอบหลายปี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตอนนี้เราทราบแล้วว่าอุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมาก

ทำไมทะเลสาบไบคาลจึงมีความสำคัญมาก?

ทะเลสาบไบคาล มีปริมาณน้ำจืดคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก และคิดเป็นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำจืดที่สามารถบริโภคได้บนโลกนี้ มันจึงเป็นโรงงานผลิตน้ำของโลกเลยก็ว่าได้

อะไรคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อทะเลสาบ และจะป้องกันได้อย่างไร?

มีอยู่หลายประการด้วยกัน คือ ธาตุอาหารที่ปนมากับแม่น้ำสายย่อยต่างๆ ปนมากับอากาศ และผลกระทบจากน้ำมือมนุษย์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว สิ่งปฏิกูลและมลพิษท้องถิ่น การเอาชนะสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ แต่เราต้องควบคุมการใช้ธรรมชาติ และดำเนินตามขั้นตอนปฏิบัติในระดับท้องถิ่นขั้นตอนปฏิบัติประเภทไหน?

หนึ่งในหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่ทะเลสาบต้องเผชิญ คือการสร้างบทลงโทษของค่ายท่องเที่ยว (ตัวอย่างเช่น  แนะนำการจัดการห้องน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม) เรายังอยากจะเห็นโรงบำบัดน้ำเสียถูกจัดตั้ง (อย่างน้อยสำหรับสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น) สำหรับทุกพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานในแถบลุ่มแม่น้ำของทะเลสาบ ขยายให้กว้างขึ้นก็คือเราต้องการกำจัดการใช้ฟอสฟอรัสที่อยู่ในผงซักฟอก ซึ่งจะปนเปื้อนในทะเลสาบและก่ออันตรายต่อชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ และแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรายังคงต้องเฝ้าสังเกตสถานการณ์ของทะเลสาบ ในขณะนี้การสังเกตการณ์ของเราเกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอน (ซึ่งเป็นตัวกำหนดการทำงานของระบบนิเวศของทะเลสาบทั้งหมด) แต่เราต้องการพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยอนุรักษ์สภาพความสมบูรณ์ของทะเลสาบในระยะยาวด้วย 

อะไรคือความท้าทายที่สุดต่ออนาคตของโครงการ?

ง่ายมาก นั่นคือการขาดเงินทุน ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เราต้องการเงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวน 15 ล้านรูเบิ้ลต่อปี

อะไรคือความแตกต่างของการร่วมมือกับโอริสที่มีต่องานของมูลนิธิ?

ประการแรก มันจะช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการ และดึงความสนใจไปสู่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญ นอกจากนั้นยังเพิ่มรายละเอียดข้อมูลโดยรวมของระบบนิเวศทั่วโลก และผลที่จะกระทบจากทะเลสาบไบคาล แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือการสนับสนุนที่เกิดจากการจำหน่าย Oris Lake Baikal Limited Edition ที่หมายความว่าเราสามารถรับประกันทุนสนับสนุนโครงการสำหรับปี 2020 ได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้