\\

Blancpain จับมือองค์การสหประชาชาติร่วมรณรงค์วันมหาสมุทรโลก 2021

Last updated: 8 มิ.ย. 2564  |  685 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Blancpain จับมือองค์การสหประชาชาติร่วมรณรงค์วันมหาสมุทรโลก 2021

8 มิถุนายน 2021 ทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองให้กับท้องทะเลกันอีกครั้ง ถึงความสำคัญที่มีต่อมวลมนุษย์ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยกันปกปักรักษา และหาวิธีทางอนุรักษ์มหาสมุทร การรณรงค์เช่นนี้ เป็นการร่วมมือกับระดับท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเป็นที่มาของธีมงานวันมหาสมุทรโลก 2021 นั่นคือ “The Ocean: Life and Livelihoods” (ท้องทะเล คือชีวา ให้พึ่งพาและอาศัย)


Blancpain ให้ความสำคัญกับการให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐานของโครงการสำรวจใต้สมุทรและโครงการอนุรักษ์มากมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ Blancpain Ocean Commitment นอกจากพันธกิจเหล่านี้แล้ว Blancpain ยังภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้เผยแพร่ความงดงามของท้องทะเลให้แก่สาธารณชนเพื่อสร้างการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านภาพถ่ายจากใต้น้ำ ในงานวันมหาสมุทรโลกปี 2013 Blancpain ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายในชื่อ “Oceans” ขึ้นที่อาคารสานักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก โดยแสดงผลงานภาพถ่ายจากหนังสือชุด Edition Fifty Fathoms รวมถึงบรรดาภาพถ่ายจากภารกิจ Pristine Seas รวมถึงโครงการ Gombessa expeditions ซึ่ง Blancpain เป็นผู้ร่วมจัดตั้งทั้งสองภารกิจนี้ขึ้น จากความสำเร็จของงานในครั้งนั้น องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดงานแสดงภาพถ่ายขึ้นอีกในปีถัดไป เพื่อเป็นการฉลองให้กับวันมหาสมุทรโลก และตั้งแต่ปี 2015 Blancpain ก็ได้ให้การสนับสนุนพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่แล้ว งานในวันที่ 8 มิถุนายนจึงจัดขึ้นในรูปแบบอีเวนท์ออนไลน์ ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่าหลายแสนคนทั่วโลก ทาให้วันมหาสมุทรโลกเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเล Blancpain เชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของการจัดงานดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติอีกครั้งในงานปี 2021 นี้

 

วันมหาสมุทรโลก 2021

 

องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลก และมีการจัดงานขึ้นทุกปี โดยร่วมกับหน่วยกิจการและกฎหมายทางทะเล (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea หรือ DOALOS) รวมถึงองค์กรโอเชียนนิค โกลบอล (Oceanic Global) ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของท้องทะเล และยังทำให้ได้เข้าใจถึงแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์กับท้องทะเลอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ธีมงานปี 2021 คือ “The Ocean: Life and Livelihoods” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของมหาสมุทรที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกได้พึ่งพาอาศัยมาร่วมฟังเรื่องราวต่างๆจากเหล่าผู้นาทางความคิด, บุคคลผู้มีชื่อเสียง, พันมิตรจากสถาบันต่างๆ, เสียงสะท้อนจากชุมชน, เจ้าของกิจการ และผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางสายพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล และโอกาสทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างขึ้นได้จากท้องทะเล เราจะได้พูดคุยกับผู้คนที่ใช้ชีวิตกับท้องทะเลโดยตรง พร้อมเปิดโลกสัตว์ทะเลใต้ผืนน้ำอันแสนกว้างใหญ่ไพศาล พบกับการค้นพบล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้ว่าที่จริงแล้วเราทุกคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร การได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ ยังทำให้เราได้รับรู้ว่าเราต้องพึ่งพิงมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลมากเพียงใด ท้องทะเลกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเราจะลงมือทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวิถีที่ยั่งยืนและให้ทุกชีวิตสามารถพึ่งพาอาศัยมหาสมุทรต่อไป

 
Blancpain Ocean Commitment (BOC)

 

Blancpain กับท้องทะเลมีสายสัมพันธ์ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 1953 เมื่อ Blancpain ได้เผยโฉมนาฬิกาดำน้าโมเดิร์นเรือนแรก นั่นคือ Fifty Fathoms ซึ่งเรือนเวลานี้บ่งบอกถึงความหลงใหลในโลกใต้น้ำของ Blancpain และต่อยอดไปสู่การเปิดโลกใต้ท้องทะเลโดยเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่เปี่ยมประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยแก่นักดาน้ำเมื่ออยู่ใต้สมุทร

จากนั้นเป็นต้นมา การสำรวจและภารกิจอนุรักษ์ท้องทะเลถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสาหรับ Blancpain จากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 70 ปี ของ Fifty Fathoms แบรนด์ได้ก่อร่างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทั้งเหล่านักสำรวจ, ช่างภาพ, นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และนักสิ่งแวดล้อม ที่ล้วนเห็นคุณค่าและหวงแหนโลกใต้สมุทร ด้วยสายใยเหล่านี้ Blancpain จึงตั้งใจให้การสนับสนุนกิจกรรมสำคัญและโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลโดยเฉพาะ จวบจนปัจจุบัน มีโครงการที่ Blancpain ให้การสนับสนุนด้วยใจรักเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอาณาเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทั่วโลก โดยมีพื้นที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นกว่าสี่ล้านตารางกิโลเมตร

 

Oceanic Global


 

โอเชียนนิค โกลบอล สร้างแรงบันดาลใจให้เราห่วงใยท้องทะเลอย่างแท้จริง และยังแนะวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลอีกด้วย องค์กรระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกาไรนี้ มอบแสงส่องทางให้เราได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับท้องทะเล และยังสร้างแรงผลักดันให้ทั้งปัจเจกบุคคล ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โอเชียนนิค โกลบอล สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลจับต้องได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอเชียนนิค โกลบอล เป็นพันธมิตรร่วมจัดงานวันมหาสมุทรโลกมาตั้งแต่ปี 2019 ในฐานะผู้สนับสนุนด้านโปรดักส์ชั่นหลากหลายธีมได้แก่ “Gender and the Ocean”, “Innovation for a Sustainable Ocean” รวมถึงธีมในปีนี้ คือ “The Ocean: Life and Livelihoods”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้