Oris Movember Edition

Last updated: 31 ต.ค. 2562  |  885 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Oris Movember Edition

ก้าวไปด้วยกัน
โอริส ร่วมกับ โมเว็มเบอร์ และผู้จัดการทีม นิวยอร์ก แยงกีส์ - แอรอน บูน ในพันธกิจที่จะน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ โอริส ได้ร่วมมือกับสององค์กรเพื่อสังคมที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เพื่อน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นั่นคือ โมเว็มเบอร์ (Movember)องค์กรการกุศลผู้บุกเบิกด้านสุขภาพของสุภาพบุรุษ และผู้จัดการของทีมเบสบอล นิวยอร์ก แยงกีส์ - แอรอน บูน (Aaron Boone)

‘ในฐานะของบริษัทผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลสวิสที่มีความเป็นอิสระ โอริสจึงมีอิสรภาพในการด าเนินตามวิถีของตนเอง ในการเลือก โครงการต่างๆ ที่เราพิจารณาว่าไม่เพียงแค่มีความส าคัญเท่านั้น แต่ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย’ กล่าวโดย รอล์ฟ สตูเดอร์ ( Rolf Studer) เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของโอริส ‘หนึ่งในนั้นคือเรื่องสุขภาพของสุภาพบุรุษ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราท างานร่วมกับ โมเว็ม เบอร์ องค์กรการกุศลที่ท างานเพื่อหยุดยั้งการเสียชีวิตของสุภาพบุรุษก่อนวัยอันควร’
‘โมเว็มเบอร์ ก าลังด าเนินงานที่น่าเหลือเชื่อเพื่อส่งเสริมปฏิบัติการ และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และ สุขภาพจิตของสุภาพบุรุษ’ เขากล่าวต่อไปว่า ‘เรามีความยินดีที่จะน าเสนอนาฬิกา โอริส โมเว็มเบอร์ อิดิชั่น ( Oris Movember Edition)ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษของนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โอริส โครโนริส ( Oris Chronoris) เพื่อให้การสนับสนุนองค์กรการ กุศลนี้’

ในหน้า 4, แอรอน บูน อธิบายถึงบทบาทส าคัญของชุมชนที่ท าให้เกิดความส าเร็จ แฟนๆ ผู้ที่ชื่นชอบล้วนมาจาก ทุกเพศทุกวัย แต่พวกเขารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสนับสนุนการแสวงหาชัยชนะของทีม ในท านองเดียวกันโอริส ก็ก าลังน าเอาชุมชนของตนเข้ามา ร่วมกันเพื่อน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยการเป็นหัวหอกส าหรับแคมเปญในการระดมทุนทั่วโลก โดยโอริสจะบริจาค รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจ าหน่ายนาฬิกา รุ่น โมเว็มเบอร์ อิดิชั่น ให้กับองค์กรโมเว็มเบอร์


การสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เราจะหยุดการเสียชีวิตของสุภาพบุรุษก่อนวัยอันควรได้อย่างไร? โอริส และ โมเว็มเบอร์ ร่วมมือกันในการที่จะ น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านทางชุมชน โดยได้แรงบันดาลใจจากแฟนๆ ผู้ที่ชื่นชอบทีม นิวยอร์ก แยงกีส์ ที่โด่งดัง

สุภาพบุรุษจำนวนมากที่กำลังเสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคำนวณว่า อัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะ ทวีคูณขึ้นเป็นสองเท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า ในขณะที่อัตราการเกิดมะเร็งอัณฑะก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ใน แต่ละปีสุภาพบุรุษมากกว่า 500,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่าตัวตาย นั่นหมายความว่าคิดเป็นจ านวนถึงสามในสี่ ส่วนของการฆ่าตัวตายทั้งหมด โดยทั่วโลกแล้วการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นล าดับที่สองในหมู่ชายที่มีอายุ ระหว่าง 15 ถึง 29 ปี

โมเว็มเบอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 และเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมากกว่า 1,250 โครงการทั่วโลกในการต่อสู้กับประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ โอริสมีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนองค์กร การกุศลนี้

‘สุขภาพของสุภาพบุรุษนั้นอยู่ในภาวะวิกฤติ’ กล่าวโดย ไซมอน เทรเนอร์ (Simon Traynor) ผู้อำนวยการบริหารของโมเว็มเบอร์ ‘ในปัจจุบันนี้สุภาพบุรุษจำนวนมากเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยจากปัญหาเหล่านี้ที่เรากำลังรับมืออยู่ ทั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งอัณฑะ และสุขภาพจิตของสุภาพบุรุษ’
โมเว็มเบอร์ ได้เห็นแล้วว่าชุมชนสามารถช่วยเหลือให้สุภาพบุรุษทั้งหลายต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพอย่างจริงจังได้อย่างไร เหมือนกับที่แฟนๆของแยงกีส์ ที่ช่วยสนับสนุนทีมในช่วงเวลาที่ลำบาก โมเว็มเบอร์จึงกำลังมองหาผู้ให้การสนับสนุนที่จะ สามารถช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่างขึ้นมาได้
‘อะไรก็ได้ที่คุณทำได้ จะไว้หนวด เป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรม หรือเริ่มแอคทีฟและท้าทายทางกายภาพ ตัวเอง – ทั้งหมดสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของบท สนทนาและการช่วยชีวิตคน’ ไซมอน กล่าวต่อว่า ‘วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเรา ก็คือการลดจำนวน สุภาพบุรุษที่เสียชีวิตในวัยหนุ่มก่อนวัยกันควร ให้ ได้ 25 เปอร์เซ็นต์ในปี 2030 และส าหรับการ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ด้วยความ ช่วยเหลือของ โอริส และชุมชนของโอริส เราจะ ก้าวไปสู่อีกขั้นที่สำคัญ เพื่อบรรลุให้ถึงผลสำเร็จ นั้น โอริสได้กลายมาเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการ เผยแพร่ให้ทราบถึงการตระหนักรู้ และการหาทุน สนับสนุนโครงการ
ชุมชน เป็นจุดโฟกัสหลักสำหรับทีม นิวยอร์ก แยงกีส์ ในหน้าต่อไปผู้จัดการทีม แอรอน บูน ได้ อธิบายถึงปรัชญาอันทรงพลังของเขาว่า: ความ เป็นพี่น้องและชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน ความสำเร็จ


ดูแลตัวคุณเอง – และดูแลซึ่งกันและกัน
ทั่วโลกสุภาพบุรุษมีอัตราการเสียชีวิตโดยมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าสุภาพสตรีหกปี ด้วยเหตุผล จากโรคที่เกิดในสตรีมีการป้องกันได้ มากกว่า ในที่นี้ โมเว็มเบอร์ ได้นำเสนอเคล็ดลับห้าประการ ในการดำเนินชีวิตให้ยืนยาวยิ่งขึ้น มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

Oris Movember Edition
เพื่อเป็นเกียรติแด่ความร่วมมือ และการสนับสนุนองค์กรการกุศลเพื่องานด้านสุขภาพของสุภาพบุรุษ – โมเว็ม เบอร์ (Movember) โอริสได้รังสรรค์ประติมากรรมแห่งเวลาเรือนพิเศษรุ่น โครโนริส (Chronoris)

รายละเอียดนาฬิกา

ตัวเรือน สเตนเลสสตีลแบบประกอบหลายชิ้น ขนาด 39.00 มม (1.535 นิ้ว)

หน้าปัด สีดำ เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีสีโรสโกลด์ เข็มวินาทีสีส้ม และขีดบอกเวลาสี ขาว วัสดุเรืองแสง เข็มนาฬิกาเคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova®

กระจกหน้าปัด แซฟไฟร์ โค้งรูปโดมสองชั้น เคลือบป้องกันแสงสะท้อนด้านใน

ฝาหลัง สเตนเลสสตีล ขันสกรู สลักสัญลักษณ์พิเศษ

อุปกรณ์การทำงาน มะยมสเตนเลสสตีล ณ ต าแหน่ง 2 นาฬิกา ส าหรับ ปรับตั้งเวลาและขึ้นลานนาฬิกา; มะยมที่สอง ณ ต าแหน่ง 4 นาฬิกา ส าหรับปรับหมุน วงแหวนขอบหน้าปัดด้านใน

สายนาฬิกา มีให้เลือกสองเซ็ต คือ แบบสายหนังสีน้ าตาล พร้อมเฟืองล็อคสายแบบ หัวเข็มขัด หรือสายสเตนเลสสตีล พร้อมเฟืองล็อคสายแบบบานพับ

การกันน้ำ 10 บาร์(100 เมตร)

กลไกนาฬิกา

หมายเลขเครื่อง Oris 733

ฟังก์ชั่น เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาทีจากจุดศูนย์กลาง หน้าต่างแสดงวันที่ ณ ต าแหน่ง 3 นาฬิกา ปรับเปลี่ยนวันที่แบบฉับพลัน กลไกปรับวันที่ ปุ่มปรับวันที่แบบ ละเอียด และปุ่มหยุดเข็มวินาที

การขึ้นลาน อัตโนมัติ พลังงานส ารอง 38 ชั่วโมง

อุปกรณ์เพิ่มเติม ทั้งสองเซ็ตบรรจุอยู่ในกล่องแบบพิเศษ พร้อมซองหนังส าหรับเก็บ นาฬิกาในยามเดินทาง และสายผ้า NATO แถบสีแดงและขาว พร้อมเฟืองล็อคสาย แบบหัวเข็มขัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้